สะดวก รวดเร็ว เรทดี ประหยัดต้นทุน

บริการโอนเงินหยวน , เติมเงิน alipay, โอนไปธนาคารจีน

0
บาท / หยวน

ค่าบริการนี้เป็นค่าบริการในการที่ลูกค้าประสานงานกับร้านค้าหรือโรงงานต้นทางเองเรียบร้อยแล้ว และต้องการแค่ให้เราจ่ายเงินหยวนให้เท่านั้น