สะดวก รวดเร็ว ได้ของชัวร์

บริการสั่งซื้อสินค้าและนำเข้า

ค่าบริการนี้เป็นค่าบริการของการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ยังไม่รวมอัตราค่าขนส่งเข้ามายังประเทศไทยและค่าบริการภายในประเทศ (คิดตามจริง) การขนส่งระหว่างประเทศรายละเอียดจะเป็นไปตามข้อมูลด้านล่าง ซึ่งจะเรียกเก็บอีกครั้งเมื่องสินค้ามาถึงโกดังที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าขนส่ง + เคลียร์ภาษี

หลังจากที่ลูกค้าส่งสินค้าที่ต้องการซื้อมาให้เราแล้ว เราจะทำการคำนวณค่าดำเนินการสั่งซื้อ ค่าจัดส่งสินค้า และค่าเสียภาษีนำเข้าตามขั้นตอนศุลกากรให้ โดยสินค้าแต่ละประเภทจะมีอัตราค่าบริการแตกต่างกัน ตามรายละเอียดข้อมูลด้านล่างครับ

บริการสั่งซื้อและนำเข้า

ขนส่งทางรถ (5-7 วันทำการ)

ประเภทสินค้า
บาท / กิโลกรัม
บาท / คิวบิกเมตร
สินค้าทั่วไป
60
9,500
สินค้า มอก.
90
11,000
สินค้า อย.
90
11,000

ขนส่งทางเรือ (15-25 วันทำการ)

ประเภทสินค้า
บาท / กิโลกรัม
บาท / คิวบิกเมตร
สินค้าทั่วไป
55
7,000
สินค้า มอก.
90
9,000
สินค้า อย.
90
9,000

ค่าใช้จ่ายพิเศษ (หากต้องการ)

ประเภทสินค้า
ค่าบริการ (บาท)
ตีลังไม้
เริ่มต้น 200
ประกันสินค้า
3% ของราคาสินค้า

*ค่าขนส่งนำเข้าสินค้า จะอิงตามประเภทสินค้า ส่วนโหมดการขนส่ง จะมีการเทียบค่ากิโลกรัม และค่าคิวบิกเมตร ตัวแปรไหนได้น้ำหนักมากกว่า จะอิงค่าขนส่งตามตัวแปรดังกล่าวครับ ระยะเวลาขนส่งเริ่มนับตั้งแต่ของออกจากโกดังที่เมืองจีน และเพื่อความมั่นใจว่าสินค้าที่ต้องการเป็นสินค้าประเภทใด สามารถส่งมาให้พวกเราตรวจสอบให้ก่อนได้ครับ และราคานี้ไม่รวมค่าตีลังไม้เพิ่มเติม และค่าประกันการจัดส่ง กรณีต้องการป้องกันการบุบสลายของสินค้าบางประเภท

นำเข้าอย่างเดียว

ขนส่งทางรถ (5-7 วันทำการ)

ประเภทสินค้า
บาท / กิโลกรัม
บาท / คิวบิกเมตร
สินค้าทั่วไป
55
8,500
สินค้า มอก.
80
10,000
สินค้า อย.
80
10,000

ขนส่งทางเรือ (15-25 วันทำการ)

ประเภทสินค้า
บาท / กิโลกรัม
บาท / คิวบิกเมตร
สินค้าทั่วไป
50
6,500
สินค้า มอก.
90
8,000
สินค้า อย.
90
8,000

ค่าใช้จ่ายพิเศษ (หากต้องการ)

ประเภทสินค้า
ค่าบริการ (บาท)
ตีลังไม้
เริ่มต้น 200

*ค่าขนส่งนำเข้าสินค้า จะอิงตามประเภทสินค้า ส่วนโหมดการขนส่ง จะมีการเทียบค่ากิโลกรัม และค่าคิวบิกเมตร ตัวแปรไหนได้น้ำหนักมากกว่า จะอิงค่าขนส่งตามตัวแปรดังกล่าวครับ ระยะเวลาขนส่งเริ่มนับตั้งแต่ของออกจากโกดังที่เมืองจีน และเพื่อความมั่นใจว่าสินค้าที่ต้องการเป็นสินค้าประเภทใด สามารถส่งมาให้พวกเราตรวจสอบให้ก่อนได้ครับ และราคานี้ไม่รวมค่าตีลังไม้เพิ่มเติม และค่าประกันการจัดส่ง กรณีต้องการป้องกันการบุบสลายของสินค้าบางประเภท